top of page
TEST bakgrund 1_edited_edited.png

Bostad

När kvinnor som bott på landets kvinnojourer ska återgå till en egen bostad är bristen på hyresbostäder ett stort problem. Statistiken talar tydligt. Det är för svårt för våldsutsatta kvinnor att hitta någonstans att bo, såväl tillfälligt som permanent. För få kommuner ger stöd eller förtur till en egen bostad. Kvinnor ska inte behöva välja mellan hemlöshet eller våld i hemmet.

 

Detta är ett problem som Her House vill lyfta och hitta sätt att motverka. Under våren 2020 startade vi resan mot förändring genom att ta fram ett upplägg för ett CSR-arbete som presenteras för privata fastighetsaktörer. Via samarbeten med fastighetsbolag förmedlar stiftelsen bostäder till kvinnor som är i behov av en ny bostad efter sin tid på skyddat boende.

 

Samarbetet innebär att fastighetsägarna prioriterar kvinnorna i bostadsköer till hyreslägenheter. Her House Foundation är den förmedlande länken mellan fastighetsägaren och kvinnan som behöver en bostad genom kvinnans kvinnojour eller socialtjänst.

Vill du läsa mer om hur fastighetsbolag kan bidra eller intresserad av våra befintliga fastighetsbolag?
Är du i behov av bostad? Vänligen besök vår sida för Bostadssökande och ser hur du kan gå tillväga.
 • Hur lång tid tar det att få bostad och finns det någon bostadskö?
  Det varierar, när ni skickat in formuläret om ansökan om bostad får man generellt svar inom 2 veckor om vi har en passande bostad för den sökande. Tiden varierar beroende på om den sökande väntar på ett kontrakt till en nyproducerat bostad eller en befintlig bostad. Vi har ingen generell bostadskö utan tar sökande för sökande,vi ser att varje fall är lika prioriterat och vi gör vårt yttersta för att hitta en passande bostad åt sökande och sökandes barn. I samband med att fastighetsbolagen släpper nya etapper har vi bostadsköer i respektive städer, detta informerar vi om i samband med att ansökningen besvaras. I de allra flesta fallen hittar vi en bostad som passar sökande men vi ber er parallellt att alltid söka vidare på andra håll då bostadsbristen är hög och vi har många sökande och i vissa fall kan det ta upp till 6 månader innan vi hittar en passande bostad.
 • Vem kan söka bostad via Her House Foundation?
  Vi tar emot ansökningar från kvinnojourer, socialtjänsthandläggare, advokater, närstående och utsatta, alla är välkomna att ansöka men vi har enbart möjlighet att förmedla bostäder åt våldsutsatta och deras barn som har eller är i kontakt med en kvinnojour eller socialtjänsten. Vi är en förmedlande länk mellan fastighetsbolagen och kvinnojourerna och brottsoffrets handläggare hos socialtjänsten. Stiftelsen samarbetar nu med ett tiotal fastighetsbolag kopplade till projektet och har bostäder över hela landet. Från norr till söder.
 • Vad krävs för att jag ska kunna få bostad?
  Alla fastighetsbolag vi samarbetar med har olika kriterier som den bostadssökande behöver uppfylla för att få en bostad. Vissa fastighetsbolag har möjlighet att erbjuda bostad betalningsanmärkningar eller ej. Her House gör tillsammans med fastighetsbolagen en enskild bedömning i fall till fall.
 • Hur långa kontrakt förmedlar ni?
  Vårt mål är att enbart förmedla tillsvidarekontrakt. Vi arbetar för att förmedla stadigvarande boende åt bostadssökande. I vissa städer har vi omförhandlade korttidskontrakt på minst ett år, max fyra år.
 • Hur ansöker man om bostad?
  Under fliken BOSTAD finns ett formulär som ska fyllas i och skickas in. I formuläret fyller ni i ett par frågor för att vi sedan skall kunna hitta en lämplig bostad. En förutsättning för att vi ska kunna hjälpa till är att den bostadssökande har kontakt med kvinnojour eller socialtjänst, och att vi får kontaktinformation till dessa.
bottom of page