top of page
TEST bakgrund 1_edited_edited.png

Bostad

När kvinnor som bott på landets kvinnojourer ska återgå till en egen bostad är bristen på hyresbostäder ett stort problem. Statistiken talar tydligt. Det är för svårt för våldsutsatta kvinnor att hitta någonstans att bo, såväl tillfälligt som permanent. För få kommuner ger stöd eller förtur till en egen bostad. Kvinnor ska inte behöva välja mellan hemlöshet eller våld i hemmet.

 

Detta är ett problem som Her House vill lyfta och hitta sätt att motverka. Under våren 2020 startade vi resan mot förändring genom att ta fram ett upplägg för ett CSR-arbete som presenteras för privata fastighetsaktörer. Via samarbeten med fastighetsbolag förmedlar stiftelsen bostäder till kvinnor som är i behov av en ny bostad efter sin tid på skyddat boende.

 

Samarbetet innebär att fastighetsägarna prioriterar kvinnorna i bostadsköer till hyreslägenheter. Her House Foundation är den förmedlande länken mellan fastighetsägaren och kvinnan som behöver en bostad genom kvinnans kvinnojour eller socialtjänst.

Vill du läsa mer om hur fastighetsbolag kan bidra eller intresserad av våra befintliga fastighetsbolag?
Är du i behov av bostad? Vänligen besök vår sida för Bostadssökande och ser hur du kan gå tillväga.
bottom of page