top of page
Test bakgrund.png

Fastighetsbolag

”Drygt en tredjedel hade en osäker bostadssituation och bodde tillfälligt hos kamrater, släktingar, i andra hand eller i tillfälliga placeringar av socialtjänsten.” - Socialstyrelsen

 

Socialstyrelsen rapporterar att bristen på tillgängliga bostäder har bidragit till att brottsoffret antingen har flyttat tillbaka till gärningspersonen efter en tids vistelse i tillfälligt boende eller har bott kvar på en adress som varit känd av gärningspersonen.

 

Bristen på bostäder i Sverige för utsatta kvinnor i våldsrelationer har en direkt påverkan på deras överlevnad. Vårt Bostadsprojekt gör skillnad. Vi nämns bland annat som ett fungerande exempel i Länsstyrelsens kartläggning om vägen till Bostad för våldsutsatta.

Vill ert fastighetsbolag vara med och hjälpa till?

“Enligt Brottsförebyggande rådets slutliga kriminalstatistik dödades 15 kvinnor av en man hon hade eller haft en relation med 2021. 2022 ser statistiken förödande värre ut, totalt 16 kvinnor har blivit mördade på 14 veckor.”

Samarbetet innebär att fastighetsägarna prioriterar kvinnorna i bostadsköer till hyreslägenheter. Her House Foundation är den förmedlande länken mellan fastighetsägaren och kvinnan som behöver en bostad genom hennes kvinnojour eller socialtjänsten.

 

Stiftelsen har nu ett tiotal fastighetsbolag kopplade till projektet. Vill ni som fastighetsbolag veta mer om hur ni kan bidra och hjälpa till? Kontakta oss via bostad@herhouse.se 

 

Her House driver även frågan om hur vägen till en bostad ska se ut tillsammans med en av riksorganisationerna för Sveriges kvinnojourer, Unizon, samt flera av landets kvinnojourer för att gemensamt försöka hitta nya vägar framåt. Her House och Unizon driver frågan genom en seminarieserie men pratar även om frågan i media, sociala medier och debatter.

Våra fastighetsbolag

Sveaviken
Olov Lindgren
Holmström Fastigheter Holding
Slättö
Trianon_Logo.png
K-fastigheter
Estea
Rund Logo Green.png

Bristen på bostäder i Sverige för utsatta kvinnor i våldsrelationer har en direkt påverkan på deras
överlevnad.

bottom of page