top of page
TEST bakgrund 1_edited_edited.png

Om Her House

Hur startades Her House Foundation? 

Idén om att starta en stiftelse med fokus på våld i nära relationer och kvinnors utsatthet kom till efter att en av grundarna tagit sig ur en våldsam relation. Hon stötte då på vad hon själv beskriver som “hål” i samhället. Det vill säga områden där samhället brister i sitt stöd till en utsatt kvinna. Hon upplevde ett sådant bristande stöd när hon försökte få hjälp med att hitta en egen bostad. Efter att ha insett att hon inte var ensam om att ha svårigheter med att hitta bostad undersökte hon möjligheten att engagera privata fastighetsaktörer i ett socialt hållbarhetsarbete med syftet att fylla just det “hålet” i samhället. Stiftelsen har därefter berikats med fler starka kvinnor med egna erfarenheter av och kunskap inom områden där samhället brister.

 

Her House Foundation grundades i april 2020. Stiftelsens första initiativ var kampanjen HerChoice som drevs tillsammans med Nordic Choice Hotels. Kampanjens syfte var att bistå kvinnojourer med boenden om jourerna skulle bli fulla på grund av den rådande coronapandemin. Her Houses roll i kampanjen var att föra samman kvinnojourerna med hotellen och donera medel för att täcka kostnaderna.

Vad är Her House Foundation?

Huvudfokus för Her House Foundations har sedan starten varit våld i nära relation, men har ett bredare syfte än så. Stiftelsen ämnar stötta, främja och stärka kvinnors hälsa genom olika insatser i samhället.

 

I dagsläget finns det alltför många situationer under en kvinnas livstid där samhällets stöd brister. Her House vill med kunskap och ekonomiska medel bidra i kampen för kvinnors rättigheter. Detta gör vi genom att sprida fakta och kunskap om våld i nära relationer och om kvinnors utsatthet. Målet är att via olika kanaler och aktiviteter öka förståelsen för våld i nära relationer och för kvinnors utsatthet, samt hur dessa i praktiken ser ut.

 

Her House utför även praktiska insatser. Dels via akut stödjande insatser där stiftelsen går in och ekonomiskt stöttar enskilda individer, ideella organisationer, föreningar eller andra aktörer. Det kan handla om förebyggande insatser i form av egna projekt som drivs i enlighet med stiftelsens mål eller projekt som möjliggör rehabilitering och rekreation. Alla projekt har syftet och målsättningen att genom kunskap om kvinnors utsatthet placera kvinnors välmående i fokus, oavsett livssituation.

Kvinnor håller hand

Vad gör Her House Foundation? 

Her House arbetar med både större och mindre projekt inom välmående och hälsa för kvinnor.

 

  • Vårt fokus ligger på att hjälpa utsatta kvinnor och att bidra till bättre förutsättningar inom olika områden där samhället sviker.

  • Vårt mål är att hitta nya vägar till att hjälpa kvinnor inom dessa områden. För att hitta dessa nya vägar genomförs initiativ och kampanjer i syfte att sprida budskap, utbilda och driva kunskap framåt.

  • Vår hjärtefråga är bostadsfrågan, som allting började med. Bostadsfrågan är ett stort problem för kvinnor på vägen tillbaka till ett normalt liv efter en våldsam relation.

 

I detta arbete samarbetar Her House Foundation med fastighetsägare runt om i Sverige för att enklare kunna förmedla bostäder till kvinnor som är i behov av en bostad efter sin tid på skyddat boende. Samarbetet innebär att fastighetsägarna prioriterar kvinnorna i bostadsköer till hyreslägenheter. Her House Foundation är med andra ord en förmedlande länk mellan fastighetsägaren och hyrestagaren.

Vill du läsa mer om hur vi arbetar med bostadsfrågan eller våra initiativ?

TEST bakgrund 1_edited_edited.png

Mathilda Lundin
mathilda@herhouse.se

Helena Tordell
helena@herhouse.se

Veronica Arph

My Lorenzen Torell
my@herhouse.se

Hannah Holmberg

Teamet bakom
Her House Foundation

bottom of page