top of page
TEST bakgrund 1_edited_edited.png

Vanliga frågågor

 • Hur lång tid tar det att få bostad och finns det någon bostadskö?
  Det varierar, när ni skickat in formuläret om ansökan om bostad får man generellt svar inom 2 veckor om vi har en passande bostad för den sökande. Tiden varierar beroende på om den sökande väntar på ett kontrakt till en nyproducerat bostad eller en befintlig bostad. Vi har ingen generell bostadskö utan tar sökande för sökande,vi ser att varje fall är lika prioriterat och vi gör vårt yttersta för att hitta en passande bostad åt sökande och sökandes barn. I samband med att fastighetsbolagen släpper nya etapper har vi bostadsköer i respektive städer, detta informerar vi om i samband med att ansökningen besvaras. I de allra flesta fallen hittar vi en bostad som passar sökande men vi ber er parallellt att alltid söka vidare på andra håll då bostadsbristen är hög och vi har många sökande och i vissa fall kan det ta upp till 6 månader innan vi hittar en passande bostad.
 • Vem kan söka bostad via Her House Foundation?
  Vi tar emot ansökningar från kvinnojourer, socialtjänsthandläggare, advokater, närstående och utsatta, alla är välkomna att ansöka men vi har enbart möjlighet att förmedla bostäder åt våldsutsatta och deras barn som har eller är i kontakt med en kvinnojour eller socialtjänsten. Vi är en förmedlande länk mellan fastighetsbolagen och kvinnojourerna och brottsoffrets handläggare hos socialtjänsten. Stiftelsen samarbetar nu med ett tiotal fastighetsbolag kopplade till projektet och har bostäder över hela landet. Från norr till söder.
 • Vad krävs för att jag ska kunna få bostad?
  Alla fastighetsbolag vi samarbetar med har olika kriterier som den bostadssökande behöver uppfylla för att få en bostad. Vissa fastighetsbolag har möjlighet att erbjuda bostad betalningsanmärkningar eller ej. Her House gör tillsammans med fastighetsbolagen en enskild bedömning i fall till fall.
 • Hur långa kontrakt förmedlar ni?
  Vårt mål är att enbart förmedla tillsvidarekontrakt. Vi arbetar för att förmedla stadigvarande boende åt bostadssökande. I vissa städer har vi omförhandlade korttidskontrakt på minst ett år, max fyra år.
 • Hur ansöker man om bostad?
  Under fliken BOSTAD finns ett formulär som ska fyllas i och skickas in. I formuläret fyller ni i ett par frågor för att vi sedan skall kunna hitta en lämplig bostad. En förutsättning för att vi ska kunna hjälpa till är att den bostadssökande har kontakt med kvinnojour eller socialtjänst, och att vi får kontaktinformation till dessa.
bottom of page